Organisatie

De Prisma scholengroep is een organisatie voor Primair Onderwijs die een onderwijsaanbod realiseert voor leerlingen van 4 - 12 jaar in Noord- en Midden- Zeeland.

Onder haar bevoegd gezag ressorteren 13 scholen voor rooms-katholiek, interconfessioneel en Montessori basisonderwijs.