ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling

Een onderwijsinstelling, zoals de Prisma scholengroep, kan onder voorwaarden door de Belastingdienst worden aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Met een ANBI status kunnen wij gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting.

Wij beschikken over een uitgebreide website, waarop u de desbetreffende onderwerpen kunt vinden en waarop u via onderstaande snelkoppelingen toegang krijgt tot meer gedetailleerde informatie.

Officiële naam – Prisma scholengroep

Nummer – KvK 41113537

RSIN – 0029.16.873

Post- en bezoekadres –Adresgegevens

Doelstelling organisatie – Organisatie

Doelstelling organisatie – Visie op onderwijs

Hoofdlijnen beleid –Prisma scholengroep

Bestuurssamenstelling – College van Bestuur

Bestuurssamenstelling – Raad van Toezicht

Bestuurssamenstelling - Directie

Beloningsbeleid bestuur – College van Bestuur

Beloningsbeleid medewerkers – Medewerkers

Actueel verslag activiteiten – Scholen op de Kaart

Actueel verslag activiteiten – Jaarverslag Baten en Lasten Jaarrekening