Vacature: Directeur Schuttevaer (inmiddels ingevuld)

Vacature: Directeur Schuttevaer Hansweert (inmiddels ingevuld)
Aantal uren: 22-32 uur (waarvan je 1 dag voor de klas staat)
Sollicitatie deadline: 13 juni 2022

Wij zijn op zoek naar een optimistische, inspirerende leider (vrouw/man). Een bevoegde, onderwijskundig professional die vanuit een coachende houding leidinggeeft aan RK Basisschool Schuttevaer (Hansweert) in de rol van directeur.

 Wat ga je doen?

Als directeur ben je eindverantwoordelijk voor het creëren en waarborgen van een betrokken leer- en werkklimaat.

Je:

 • geeft leiding aan een divers schoolteam,
 • vertegenwoordigt de school in overleggen,
 • weet ouders te binden en boeien,
 • straalt vertrouwen uit en toont voorbeeldgedrag,
 • bent gericht op samenwerking met het dorp Hansweert,
 • bent als onderwijskundig leider een steunpilaar voor het schoolbestuur.

Onze ideale kandidaat wil vanuit enthousiasme het beste geven aan leerlingen en collega’s, zodat leerkrachten en leerlingen hun talenten gebruiken waar dat kan. Daarnaast ben je onderdeel van het managementberaad en bespreek je uitdagingen in het lerende netwerk van het managementberaad van Prisma scholengroep.

Benieuwd naar de uitgebreide functieomschrijving? Klik hier.

Waar ga je dat doen?

De “Schuttevaer” is een basisschool in Hansweert. Sinds 1975 is de school gehuisvest aan de Keeten als een van de deelnemende partners van Brede School De Kolk. De naam verwijst ‘Schuttevaer’ verwijst naar de lokale connectie met het water.

Schepen worden in de Hansweertse sluizen geschut, zoals onze school de kinderen “schut” van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs”

Wij zijn een relatief kleine school, met 4 combinatiegroepen en naast voldoende leslokalen ook een extra speellokaal en een multifunctioneel lokaal voor het lezen en werken in kleinere groepen. De leerkrachten en directie beschikken over werkkamers, een teamruimte en een directiekamer. Er is een logopedist gevestigd in locatie Brede School De Kolk en faciliteiten voor zwemmen en gymnastiek zijn in de buurt dan wel inpandig. Onder onze vleugels kunnen leerlingen hun talenten ontplooien en zich ontwikkelen tot betrokken en verantwoordelijke wereldburgers.

De Schuttevaer is een van de 13 scholen van de Prisma scholengroep. Deze stichting biedt Katholiek, Interconfessioneel en Montessori basisonderwijs in Borsele, Goes, Reimerswaal, Middelburg, Vlissingen en Schouwen-Duiveland. De bovenschoolse functies (personeel, financiën, huisvesting en onderwijskwaliteit) worden uitgevoerd door Prisma-support, vanuit het bestuurskantoor aan het Stationspark in Goes. Met deze specialismen ondersteunt het supportteam de scholen en directeuren binnen de Prisma scholengroep.

Wat verwachten we?

 • Dat je volledig bevoegd bent als directeur voor het primair onderwijs en hierin aantoonbare relevante ervaring hebt;
 • Dat je de schoolleidersopleiding PO hebt afgerond of bereid bent te gaan volgen;
 • Een coachende stijl van leidinggeven, inspelend op de cultuur en het team;
 • Dat je met het team vormgeeft aan de identiteit van de school en dat op een heldere en herkenbare wijze uitdraagt;
 • Een directeur die het team stimuleert tot ontwikkeling op individueel en groepsniveau;
 • Dat je kritisch kunt zijn en daaraan uiting geeft ten aanzien van onrecht;
 • Kennis van onderwijsvernieuwing en een inspirerende houding in de implementatie ervan;
 • Dat je goed in staat bent nader vorm te geven aan de missie & visie van de school en het strategisch beleidsplan van de Prisma scholengroep;
 • Dat je betrokken bent in de gemeenschap van het dorp Hansweert en de samenwerking aangaat waar mogelijk.

Daarnaast ben je een leider die het team weet te inspireren en motiveren bij de uitvoering van onze taak als leerkracht en ben je een directeur die een helikopterview heeft en houdt.

Wat bieden we?

 • Goede arbeidsvoorwaarden, waaronder een salaris conform onze cao (PO) en goede secundaire arbeidsvoorwaarden (conform en aanvullend op de cao).

 • Een enthousiast, divers, gedreven, deskundig onderwijsteam.

 • Een proactief directeurenteam (Prisma) waar veel kennis en ervaring met elkaar wordt gedeeld.

Bovenal bieden we de kans om een onderwijskundig leider te zijn en een bijdrage te leveren aan de competentieontwikkeling van leerlingen, zodat ze hun mogelijkheden kunnen ontplooien en benutten in onze samenleving.

Contact
Enthousiast? Stuur voor 13 juni 2022 een sollicitatie naar mevr. M. Schipper via e-mailadres: miekeschipper@prisma-scholen.nl.  Voor meer informatie of vragen over de functie kunt u eveneens contact opnemen met mevr. M. Schipper, zij is te bereiken 06-21273898.