Vacature Directeur IKC Sint Willibrordus

Directeur IKC Sint Willibrordus (Werktijdfactor: 0,8-1,0)

IKC Sint Willibrordus is een school met 162 leerlingen. De school staat in het hartje van Zierikzee en vervult een streekfunctie op Schouwen-Duiveland. Het is de enige Katholieke school op dit eiland en sinds 2020 een ‘Vreedzame School’.

IKC Sint Willibrordus is één van de 13 scholen van Prisma scholengroep.

 Missie van de school Op IKC Sint Willibrordus bieden wij elke leerling de kans om uit te groeien tot een autonoom, flexibel, creatief persoon, waarbij een balans is tussen welbevinden en prestaties en we de talenten van kinderen maximaal tot ontplooiing brengen.

Wij zoeken jou als je:

 • deskundig en motiverend bent
 • een heldere visie hebt op eigentijds onderwijs en IKC vorming en deze kan vertalen naar de praktijk
 • een voortrekkersrol kan vervullen m.b.t. onderwijsvernieuwingen
 • beschikt over goede communicatieve, sociale en organisatorische vaardigheden
 • verder vorm wilt geven aan onze Vreedzame School
 • met het team een eigentijdse invulling geeft aan de christelijke identiteit van de school.

Wat bieden we jou: 

 • goede arbeidsvoorwaarden waaronder een salaris conform CAO PO.
 • een enthousiast, gedreven  en deskundig team
 • betrokken ouders
 • een directeuren-team binnen Prisma waar veel kennis en ervaring met elkaar wordt gedeeld
 • de kans om vooral onderwijskundig leider te zijn, omdat bovenschools een aantal zaken geregeld worden.

Voor meer informatie verwijzen we je naar de profielschets, deze is te vinden onder vacaturemelding op www.prisma-scholen.nl

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij mevr. M. Schipper, voorzitter College van Bestuur van Prisma-scholengroep(06-21273898).

Je sollicitatie kun je t/m 7 februari 2021 richten aan: Prisma scholengroep t.a.v. mevr.  M. Schipper  e-mail: management@prisma-scholen.nl