Vacature ‘Zomerschool ‘s-Heerenhoek’

Gezocht voor de Zomerschool ‘s-Heerenhoek 2021:

enthousiaste leerkrachten en onderwijsassistent

In 2021 wordt voor het eerst een Zomerschool georganiseerd voor de leerlingen van de Don Boscoschool in ’s-Heerenhoek. Deze Zomerschool wordt mogelijk gemaakt door het bestuur van Prisma-Scholengroep.

Waarom een Zomerschool?

Het algemene doel van de Zomerschool is het bieden van gelijke kansen aan leerlingen met ongelijke achtergronden. De leerprestaties van leerlingen worden verbeterd en we streven naar goede kansen op ontplooiing en talentontwikkeling. Bij deze aanpak vormt ouderbetrokkenheid een belangrijkspeerpunt ter ondersteuning van het realiseren van deze doelen. Gedurende ruim twee weken in de zomervakantie wordt voor deze doelgroep extra onderwijstijd gerealiseerd. In de Zomerschool wordt gewerkt vanuit het concept Levensecht leren; zie www.levensecht-leren.nl

Opzet van uitvoering

De Zomerschool in ‘s-Heerenhoek zal zomer 2021, naar verwachting, bestaan uit ongeveer 20 leerlingen die worden verdeeld over 2 groepen, die afkomstig zijn van de Don Boscoschool in ‘s-Heerenhoek. Iedere groep heeft een volledig bevoegde leerkracht die deels wordt ondersteund door een onderwijsassistent.

De Zomerschool zal gedurende 3 weken in het gebouw van de Don Boscoschool zijn gehuisvest. De school start op de donderdag van de eerste week van de schoolvakantie (29 juli) en eindigt twee weken later op vrijdag (13 augustus).

Leerkrachten en onderwijsassistenten worden voor drie weken aangesteld en besteden de eerste drie dagen aan voorbereiding, kennismaking en scholing. De vrijdag na de afsluiting staat in het teken van opruimen en overdracht aan de reguliere leerkrachten via het portfolio.

 

Gezocht: 2 enthousiaste leerkrachten

De leerkrachten geven les aan leerlingen uit de (huidige) groepen 1 tot en met 7 en verzorgen de rapportages. Ze hebben specifiek aandacht voor groepsvorming en een veilig pedagogisch klimaat.

Vanzelfsprekend hebben de leerkrachten affiniteit met de genoemde doelgroep zijn ze initiatiefrijk en flexibel. Verder zijn ze in staat om goed samen te werken.

De teamleden zullen een korte scholing volgen om het onderwijsconcept ‘levensecht leren’ inhoud te kunnen geven in de uitvoering. Daarna brengen ze wat ze hebben geleerd in de praktijk.

 

Gezocht: enthousiaste onderwijsassistent

De onderwijsassistent ondersteunt de leerkracht bij de uitvoering van de lesgevende, administratieve en verzorgende taken. Tevens begeleidt de onderwijsassistent (samen met de leerkrachten) leerlingen bij het levensecht leren. De onderwijsassistent onderhoudt direct contact met ouders en leerlingen. Hij/zij verzorgt hand- en spandiensten voor het goed functioneren van de Zomerschool in het algemeen. Bij voorkeur is de onderwijsassistent zeer initiatiefrijk in eigen  handelen.

De onderwijsassistent die wij zoeken zijn in het bezit van een SPW4/SAW4-diploma of een volledige onderwijsbevoegdheid.

De werving van de leerkrachten en onderwijsassistent vindt zowel plaats binnen de huidige personeelsgroep van het betrokken schoolbestuur als daarbuiten.

De brieven

Geïnteresseerd? Stuur dan een gemotiveerde brief aan de projectgroep van de Zomerschool, via het mailadres van mevr. C. Bakker, cbakker@rpcz.nl  De sollicitatie moet uiterlijk 2 juni 2021 in het bezit zijn van de adviescommissie. De exacte datum en de locatie (of online meeting) van de sollicitatiegesprekken worden nog bekend gemaakt.

Meer informatie:

Mevr. Carlien Bakker, projectleider Zomerschool, tel. 06-21822976