Informatiebeveiliging & Privacy

Functionaris voor de gegevensbescherming

Onderwijsinstellingen zijn op grond van de privacyregelgeving verplicht om een Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen. De FG houdt intern toezicht op de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens door Stichting Prisma. De FG is ook aanspreekpunt voor betrokkenen met vragen of klachten over de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens door Stichting Prisma.

Stichting Prisma heeft de heer Jan Faasse als FG aangesteld. Betrokkenen kunnen met hem contact opnemen via:

E-mail: privacy@prisma-scholen.nl

of telefonisch via: 06 823 722 06

Door onderstaand formulier in te vullen kan personeel van Prisma scholengroep melding doen van beveiligingsincidenten.

Documenten m.b.t. Informatiebeveiliging & Privacy:

Hier zullen in de aankomende tijd meer documenten m.b.t. Informatiebeveiliging & Privacy worden gepubliceerd.