Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Een bestuur met meerdere scholen heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze GMR praat mee over bovenschoolse zaken. Leden van de GMR zijn personeelsleden en ouders van de verschillende scholen. De bevoegdheden van de GMR zijn in de wet vastgelegd. De GMR van Prisma scholengroep bestaat uit 8 leden. Iedere school heeft daarnaast zijn eigen medezeggenschapsraad (MR). Daar worden schoolspecifieke zaken besproken.