College van Bestuur

Het College van Bestuur (CvB) is het centrale bestuursorgaan van Prisma scholengroep.
Het CvB bestaat uit één lid (Mieke Schipper) en zij heeft de algemene leiding en verantwoordelijkheid over de totale scholengroep. Zij stelt beleid vast en zorgt ervoor dat dit beleid ook wordt uitgevoerd. Dit doet zij door te overleggen met veel interne collega’s, in het bijzonder het managementberaad en verantwoording af te leggen aan de Raad van Toezicht. Op veel beleidsstukken wordt bovendien instemming gegeven door de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
Naast het interne deel, heeft het CvB ook met regelmaat overleg met externe stakeholders, zoals de zeven gemeenten waar de scholen in vertegenwoordigd zijn.