College van Bestuur

Het College van Bestuur (CvB) is het centrale bestuursorgaan van Prisma scholengroep. Het CvB bestaat uit één lid en heeft de algemene leiding en verantwoordelijkheid over de totale scholengroep. Zij stelt beleid vast en zorgt ervoor dat dit beleid ook wordt uitgevoerd. Dit doen zij door te overleggen met veel interne collega’s, in het bijzonder het managementberaad en verantwoording af te leggen aan de Raad van Toezicht. Op veel beleidsstukken wordt bovendien instemming gegeven door de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Naast het interne deel, heeft het CvB ook met regelmaat overleg met externe stakeholders, zoals de 6 gemeenten waar de scholen in vertegenwoordigd zijn. In het CvB zit Mieke Schipper