Scholen

Op alle 14 scholen van de Prisma scholengroep wordt dagelijks hard gewerkt door zowel de leerlingen als de medewerkers. Groeien, dat is wat ze willen!  De leerlingen krijgen de kans zich breed te ontwikkelen door het onderwijs dat de medewerkers verzorgen. En daarbij gaat het niet alleen over rekenen, lezen en schrijven. Op alle scholen wordt gewerkt aan een brede ontwikkeling van elke leerling met aandacht voor sociaal emotionele ontwikkeling, persoonsvorming, denkvaardigheden, creatieve ontwikkeling, bewegen enz. Elke school legt hierbij zijn eigen accenten, passend bij de leerlingen die de school bezoeken en de eigen identiteit van de school.