Welkom

Welkom op de site van Prisma scholengroep.

Prisma scholengroep is de organisatie die is voortgekomen uit de fusie tussen Stichting Prisma en Stichting Katholiek Onderwijs Borsele.

Prisma scholengroep bestaat uit 13 scholen verdeeld over 13 locaties in Noord en Midden Zeeland. Het gaat om 10 RK scholen, 2 interconfessionele scholen en 1 school voor algemeen bijzonder onderwijs.

Het organisatiemodel dat wij hanteren is het model met een College van Bestuur en een Raad van Toezicht. De directeuren van de scholen zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de scholen.

We hebben een strategisch beleid geformuleerd waarin kernwaarden, de opdracht, de ambitie en onze middelen om kwalitatief goed onderwijs te verzorgen aan de ons toevertrouwde kinderen uitgangspunt zijn.

Deze website verschaft u hopelijk de informatie waar u naar op zoek bent. U kunt via deze website ook doorklikken naar de websites van de scholen.