Welkom

Welkom op de site van Prisma scholengroep.

Prisma scholengroep is de organisatie die is voortgekomen uit de fusie tussen Stichting Prisma en Stichting Katholiek Onderwijs Borsele.

Prisma scholengroep bestaat uit 13 scholen verdeeld over 13 locaties in Noord en Midden Zeeland. Het gaat om 10 RK scholen, 2 interconfessionele scholen en 1 school voor algemeen bijzonder onderwijs.

Het organisatiemodel dat wij hanteren is het model met een College van Bestuur en een Raad van Toezicht. De directeuren van de scholen zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de scholen.

We hebben een strategisch beleid geformuleerd waarin kernwaarden, de opdracht, de ambitie en onze middelen om kwalitatief goed onderwijs te verzorgen aan de ons toevertrouwde kinderen uitgangspunt zijn.

Deze website verschaft u hopelijk de informatie waar u naar op zoek bent. U kunt via deze website ook doorklikken naar de websites van de scholen.

Agenda

 • Gedragscoaches
  23 september 2020  15:00 - 17:00
  Stationspark, 4462 DZ Goes, Nederland

 • Intervisie 1-2
  7 oktober 2020  15:00 - 17:00
  Stationspark, 4462 DZ Goes, Nederland

 • Intervisie onderwijsassistenten en leraarondersteuners
  3 november 2020  16:00 - 17:30
  Stationspark, 4462 DZ Goes, Nederland

 • Close Reading
  4 november 2020  15:00 - 18:00
  Stationspark, 4462 DZ Goes, Nederland

 • Kijk!
  11 november 2020  15:00 - 17:00
  Stationspark, 4462 DZ Goes, Nederland

Naar de agenda