Missie en visie

Ons onderwijs maakt kinderen groot(s)

Ons onderwijs maakt kinderen groot(s). Dit is onze missie. Dit is waar wij voor bestaan. Het bieden van onderwijs aan kinderen. Tijdens hun schooltijd groeien wij een aantal jaren met hen mee tot ze groot zijn en onze school weer verlaten. Ons onderwijs helpt de leerlingen groots te worden. Groots op sociaal emotioneel vlak en cognitief. Met de kennis en vaardigheden die je nodig hebt in het leven. Onze missie helpt ons de visie waar te maken.

Samen kansrijk opgroeien

Het is onze visie om samen kansrijk op te groeien. Alles staat in het teken om dat doel te bereiken. Samen groeien we op. Leerlingen, ouders, het onderwijsteam, andere professionals en de omgeving. We doen dat in een rijke omgeving. Hebben aandacht voor kansengelijkheid en ongeacht de locatie van de school zijn er kansen voor iedereen. Met deze visie geven we aan wat we als Prisma scholen de komende jaren samen gaan realiseren.