Missie en visie

“Onze scholen brengen goed onderwijs, een uitdagende leertijd voor leerlingen en een goede professionele werksfeer. Kortom, Prisma scholengroep staat voor kwaliteit.”

Op de Prisma scholen kunnen leerlingen zich optimaal ontwikkelen op het gebied van rekenen, taal, lezen, schrijven, WO, samenwerken en omgaan met elkaar. Onderwijs(ondersteunend) personeel blijft zich ontwikkelen met betrekking tot pedagogische en didactische vaardigheden.

De scholen bieden toekomstbestendig onderwijs. Dat betekent dat leerlingen vaardigheden leren die zij in het vervolgonderwijs en in hun verdere leven kunnen gebruiken om zichzelf te ontplooien in een voortdurend veranderende wereld. Denk hierbij aan ontwikkeling op het gebied van persoonlijkheid, burgerschap, creatieve vaardigheden, denkvaardigheden, onderzoeksvaardigheden, leren leren, digitale vaardigheden en cultuur.

Binnen Prisma scholengroep als lerende organisatie is er ruimte voor talentontwikkeling voor zowel leerlingen als personeel. Onze teams vinden het van groot belang dat leerlingen hun eigen specifieke talenten ontdekken en ontwikkelen.

Bestuur, directie en onderwijs(ondersteunend)personeel hebben een voorbeeldfunctie en zorgen voor een (school)klimaat waarin leerlingen en medewerkers leren, met passie over leren praten, trots zijn op wat ze doen, nieuwe dingen uitproberen, hun deuren openzetten en hun talenten uitdragen.

Ambitie
Voortbouwend op wat onze scholen nu al bieden, willen we ook ontwikkelen. Daarbij liggen onze prioriteiten op de volgende gebieden: eigenaarschap, onderzoekend leren, persoonlijkheidsontwikkeling en integraal kennis delen.