Over Prisma

Prisma scholengroep heeft drie kernwaarden. Deze kernwaarden verwoorden wat ons drijft. Dit zijn onze belangrijkste eigenschappen. De kernwaarden zijn van toepassing op onze medewerkers, en net zo goed op alle leerlingen. Als wij vanuit deze waarden ons werk doen, zijn dit waarden die we terugzien bij onze leerlingen.

Nieuwsgierig

We zijn nieuwsgierig. Staan open om ons te verwonderen, zijn onderzoekend en willen continu leren. We hebben oprechte interesse in elkaar, luisteren écht en zonder waardeoordeel. Daarin staan we open voor andere meningen of ideeën. We tonen lef en staan onbevangen in de wereld.

Bevlogen

Wij zetten ons met de volle 100% in. Leerlingen, medewerkers en partners. We zijn gepassioneerd en handelen gedreven, met energie en vanuit het hart. We plukken kansen, zijn nooit uitgeleerd en ontwikkelen ons vanuit intrinsieke motivatie. Bovenal zijn we trots op. Trots op wat wij samen voor elkaar krijgen.

In verbinding

Wij staan als Prisma scholengroep met elkaar in verbinding. We hebben oog voor elkaar. Leren van elkaar, versterken elkaar en ontwikkelen daardoor. Tegelijk vormt iedere school zijn eigen hechte gemeenschap. Met de leerlingen, het onderwijsteam, ouders, de wijk en daarbuiten.