Over Prisma

Prisma scholengroep heeft de volgende kernwaarden: respect voor diversiteit, veilige omgeving, identiteit, kwaliteit en coöperatief.

Iedereen binnen de organisatie mag zijn wie hij is en kan zichzelf ontplooien in een veilige omgeving. Er wordt gewerkt vanuit waarden en normen die voortkomen uit onze identiteit. De medewerkers beseffen dat ze elkaar nodig hebben voor een optimale ontwikkeling. Daarvoor is samenwerking met alle betrokkenen van groot belang.

Er wordt hoge kwaliteit geleverd. Wat we doen, doen we planmatig en goed.