Prisma als werkgever

Bij Prisma werken ongeveer 250 collega’s verdeeld over 14 scholen en het bestuurskantoor. Prisma staat regionaal bekend als goed werkgever. De scholengroep ziet en kent de collega’s en heeft oog voor hun persoonlijke omstandigheden. Je vindt de menselijke maat terug in het onderlinge contact waar samen gekeken wordt naar wat iemand nodig heeft om het werk te kunnen doen of door te ontwikkelen. Binnen Prisma hebben we een ruim aanbod aan coachings-, begeleidings-, en groeimogelijkheden voor iedere collega. Het is daarbij belangrijk dat je zelf aangeeft waar je behoefte aan hebt.

Overleg binnen de scholengroep wordt veelal vanuit de mens en met een dosis humor gevoerd. Tegelijk zorgen we voor daadkracht en zetten we samen de schouders onder projecten. De scholen onderling hebben met regelmaat professioneel overleg met elkaar. We willen op deze manier van elkaar leren en we hebben iets aan elkaar, doordat we vanuit de solidariteitsgedachte het beste proberen te realiseren voor iedere school. En dat terwijl ieder team zijn eigen (onderwijs)keuzes mag maken binnen de bovenschools gestelde kaders. 

Binnen Prisma komen de bestuurders en beleidsadviseurs met regelmaat op de scholen. Er is direct contact tussen onderwijs(ondersteunend) personeel en het bovenschoolse team. Prisma support heeft als missie de directeuren en teams zo goed mogelijk te ondersteunen, zodat zij zich kunnen richten op het verzorgen van goed onderwijs.

Verreweg de meeste collega’s werken in direct contact met de leerlingen. De laatste jaren zien we steeds meer verschillende functies binnen de scholengroep. Naast directeur, leerkracht, leraarondersteuner of onderwijsassistent zien we nu bijvoorbeeld ook vakdocenten bewegingsonderwijs als onderdeel van diverse teams. In de komende jaren wordt nog meer diversiteit in functies verwacht.