Privacy Statement

In deze Privacy Statement kunt u lezen onder welke voorwaarden Prisma Scholen
persoonsgegevens verwerkt van de bezoekers aan deze website.
Prisma Scholen is de verwerking verantwoordelijke voor de website
www.prisma-scholen.nl én alle onderliggende websites van de bij Prisma Scholen
aangesloten scholen.
Prisma Scholen is ingeschreven bij de KVK onder nummer
41113537 en is gevestigd aan Stationspark 49 – 4462 DZ – Goes. Het BTW nummer is NL 002 156348961.

Definitie persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt verstaan: gegevens die herleidbaar zijn tot een
“geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. De persoon op wie de
gegevens betrekking hebben is bekend, dan wel dat die persoon kan worden
achterhaald.

Verwerking

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft
verstrekt. Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als
bijvoorbeeld via de website strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen
worden gedaan. Gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het te
behalen doel.
Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden
gebruikt die u zelf actief heeft verstrekt. Verwerken van persoonsgegevens geschiedt in
overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG.
Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande
toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke
uitspraak.

Contactformulier

Op de website vindt u een contactformulier. Met het invullen van dit formulier verstrekt
u de volgende persoonsgegevens: uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en de
overige informatie die u in het bericht vermeldt. Deze gegevens worden via een
beveiligde (SSL) verbinding verstuurd. Uw e-mailadres wordt door Prisma Scholen
verwerkt om uw vraag te kunnen antwoorden. Als u uw telefoonnummer verstrekt kan
Prisma Scholen uw vraag ook telefonisch beantwoorden. Uw gegevens worden niet
langer bewaard dan noodzakelijk is om uw vraag te beantwoorden. Uw e-mailadres en
telefoonnummer worden niet door Prisma Scholen gebruikt of doorgegeven aan derden
voor marketingdoeleinden.

Cookies

Net als veel websites maakt ook deze website gebruik van cookies. Een cookie is een
klein tekstbestand dat op uw harde schijf wordt geplaatst door een webpaginaserver.
Het bevat geen virussen. Een cookie is uniek en kan alleen worden gelezen door de
server die u de cookie heeft verschaft. Met cookies wordt het bijvoorbeeld mogelijk om
je inloggegevens voor een website op te slaan. Meer informatie over de gebruikte
cookies kunt u nalezen in de Cookie notice op deze website.

Meer informatie

Uitgebreide informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door Prisma
Scholen en de rechten die u daar op kunt uitoefenen, kunt u vinden in het hoofdstuk
Documenten > Informatiebeveiliging en Privacy op deze website. Vragen over deze
verwerkingen kunt u stellen via privacy@prisma-scholen.nl