Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) ziet er op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid overeenkomt met de vastgestelde beleidsplannen. Dit doen zij door het bekijken en bevragen van de verschillende beleidsstukken, zoals bijvoorbeeld de begroting. Gesprekspartner van de RvT is de bestuurder. In ongeveer 6 vergaderingen per jaar worden in ieder geval de belangrijkste onderwerpen, zoals begroting, kwaliteitsrapportage en het bestuursformatieplan besproken. Uiteindelijk keuren zij belangrijke beleidsstukken ook formeel goed. De RvT is tevens een klankbordgroep en werkgever voor beide bestuurders. In de RvT zitten personen met verschillende achtergronden en expertises. De RvT van Prisma scholengroep bestaat uit:

Frans van den Akker, secretaris
Mariƫlle de Hulster
Leon Mol, voorzitter
Marco Simonse
Coen Raas