Prisma support

Op het bovenschoolse bestuurskantoor in Goes werkt het Prisma support team. Zij hebben als doel de directeuren en scholen zo goed mogelijk te ondersteunen en adviseren in de vele taken die gedaan moeten worden, zodat die zich kunnen richten op het verzorgen van goed onderwijs. Dat doet het supportteam door bovenschools bijvoorbeeld administratieve zaken af te handelen, de kwaliteit van de scholen te monitoren, te voldoen aan wet- en regelgeving, de begroting op te stellen, strategische personeelsplanning te borgen enzovoorts. Leden van het Prisma supportteam komen met regelmaat op de scholen, zodat de verbinding tussen alle collega’s zo optimaal mogelijk is.

Het Prisma supportteam bestaat uit de volgende collega’s:

College van Bestuur Mieke Schipper
De secretaresses Marjolein Vermeule en Jolanda Harinck
Beleidsadviseur Mens & organisatie Lodewijk Koppejan
Beleidsmedewerker Mens & organisatie Marga van Sabben
Beleidsadviseur onderwijskwaliteit Monique van Ombergen
Beleidsadviseur financiën en huisvesting Anton Wullems en Vincent Barentsen
Orthopedagoog Martje Arts en Esther Haspels
Medewerker onderhoudsplanning Marinus Passenier
Technisch ICT-er Pascal de Punder

Naast deze vaste support collega’s werken binnen Prisma verschillende collega’s een dag per week bovenschools. Zij hebben zich gespecialiseerd in bijvoorbeeld coaching, schoolopleider, AVG, inkoop, onderwijskundig ICT-er of casemanager. Naast deze dag werken zij op een school als directeur of leerkracht.