Strategisch beleid

Prisma scholengroep zet zich komende jaren in om de doelen uit van ons strategisch beleidsplan voor de periode 2023-2028 te realiseren.
We focussen ons op 3 themalijnen:

  1. Opgroeien in de mini maatschappij,
  2. Nieuwsgierige en betrokken leerlingen en
  3. Onderwijsprofessionals aan zet!

Het hele strategisch beleid is, ondersteund met tekst, visueel weergegeven in onderstaande praatplaten.