Strategisch beleid

Prisma scholengroep zet zich komende jaren in om de doelen uit van ons strategisch beleidsplan voor de periode 2023-2028 te realiseren.
We focussen ons op 3 themalijnen:

  1. Opgroeien in de mini maatschappij,
  2. Nieuwsgierige en betrokken leerlingen en
  3. Onderwijsprofessionals aan zet!

Hierin gaat het over hoe de school een oefenplaats kan zijn voor de grotere wereld, wat voor onderwijs we voor ogen hebben zodat onze leerlingen gemotiveerd zijn en vertellen we over de wijze waarop we ons organiseren om dat mogelijk te maken.
Dit sluit aan bij onze kernwaarden en concretiseert wat wij voor ogen hebben met onze missie en visie.
Het hele strategisch beleid is, ondersteund met tekst, visueel weergegeven in onderstaande praatplaten.