Lid raad van toezicht

Vacature: Lid raad van toezicht

Vacature: Lid raad van toezicht

Startdatum: 1-11-2021

Aanstellingsduur: 4 jaar, met de mogelijkheid tot maximaal 1 herbenoeming

Sollicitatie deadline: 10-10-2021

Prisma Scholengroep zoekt een lid voor de raad van toezicht. Onze ideale kandidaat is een inspirerende toezichthouder met strategische kwaliteiten en expertise op het gebied van HR.    

Wat ga je doen?

De raad van toezicht van Prisma Scholengroep houdt onafhankelijk toezicht op de organisatie. De raad is werkgever van het college van bestuur en fungeert als klankbord door middel van het geven van gevraagd en ongevraagd advies. Hierbij houdt de raad toezicht op de mate waarin het college van bestuur de visie, missie en het beleid van Prisma Scholengroep vaststelt en behartigt. De raad is samengesteld uit leden die samen de vereiste deskundigheid, bestuurlijke ervaring en een relevant netwerk binnen de regio hebben om de toezichthoudende taak goed te vervullen. Multidisciplinariteit is daarbij een sleutelbegrip. In de huidige raad is expertise aanwezig op het vlak van financiën, governance en onderwijs. Om tot een goede aanvulling te komen, zoeken we een lid met expertise op het vlak van HR.

De toezichthoudende taak van de raad richt zich op:

– de uitvoering van het strategische meerjarenplan,
– de bestuurskwaliteit,
– de personele en financiële meerjarenraming,
– de kwaliteit van het onderwijs,
– het interne risicomanagement
– en de kwaliteit van het eigen functioneren.

De raad van toezicht heeft een goedkeuringsbevoegdheid ten aanzien van de besluiten van het college van bestuur. Bovendien werkt de raad volgens de actuele Code Goed Onderwijsbestuur PO.

Benieuwd naar de uitgebreide functieomschrijving? Klik hier.

Waar ga je dat doen?

Bij Prisma Scholengroep, een stichting met 13 basisscholen die op schooldagen bezocht worden door meer dan 2.000 leerlingen. Onze scholengroep is een stichting en we bieden Katholiek, Interconfessioneel en Montessori basisonderwijs in Borsele, Goes, Reimerswaal, Middelburg, Vlissingen en Schouwen-Duiveland. De bovenschoolse functies worden uitgevoerd door Prisma-support, vanuit ons bestuurskantoor aan het Stationspark in Goes. Het Prisma-support team bevat specialisten vanuit verschillende vakgebieden, zoals personeel, financiën, huisvesting en onderwijskwaliteit. Met deze specialismen ondersteunt het supportteam de scholen en directeuren binnen de Prisma Scholengroep.

Wat verwachten we?

– Dat je beschikt over hbo- of academisch werk- en denkniveau.
– Een brede maatschappelijke betrokkenheid.
– Dat je de uitgangspunten en doelstellingen van Prisma Scholengroep onderschrijft.
– Dat je in staat bent te opereren op strategisch-analytisch niveau.
– Ervaring met besturen of het houden van toezicht in een complexe organisatie.
– Dat je communicatief vaardig bent, kunt delegeren en in staat bent hoofd- van bijzaken te onderscheiden.

Daarnaast verwachten we van onze toezichthouders dat ze zich inzetten als ambassadeur van de scholengroep en interactie met de stakeholders niet uit de weg gaan.

Praktisch verwachten we dat je deelneemt aan de volgende bijeenkomsten:

– vergaderingen met de raad (5 tot 6 keer per jaar),
– bijeenkomsten ter bevordering van de deskundigheid,
– jaarlijkse zelfevaluatie,
– jaarlijkse evaluatie van het functioneren van het college van bestuur,
– overleg met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (2 keer per jaar)
– en periodiek overleg vanuit verschillende commissies (gericht op financiën, onderwijskwaliteit en organisatie).

Wat bieden we?

– Een volgens de richtlijnen van de VTOI-NVTK passende bezoldiging.
– Een plek in een gedreven, veelzijdige, deskundige raad van toezicht.

Bovenal bieden we de kans om jouw kennis en ervaring toe te passen in een professionele organisatie om zo indirect een bijdrage te leveren aan de competentieontwikkeling van leerlingen, zodat ze hun mogelijkheden kunnen ontplooien en benutten in onze samenleving.

Contact

Enthousiast? Stuur een sollicitatie naar de voorzitter van de raad van toezicht Leon Mol. E-mailadres: lmol@prisma-scholen.nl. Meer informatie of vragen over de functie mogen ook gesteld worden aan Leon via bovenstaand mailadres of telefoonnummer: 06-53700063.